24-25 Dihydroxy vit. D 2425DIVIT

Afdeling: Hormonologie

Staaltype:

SH (Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

ng/mL

Volume:

0.5

Uitvoering:

Enkel na bespreking

Verzending:

Ingevroren

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Klinische info:

Kan nuttig zijn bij uitwerking mogelijke CYP24A1 mutaties. De ratio van 25OH Vitamine D / 2425Dihydroxyvitamine D is normaliter <25. Sterk verhoogde ratio`s kunnen wijzen op CYP24A1 mutaties. Let op , bij 25OH waarden < 20 kan deze ratio toenemend onbetrouwbaar worden.

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

Ketha H, Kumar R, Singh RJ: LC-MS/MS for Identifying Patients with CYP24A1 Mutations. Clin Chem 2016 Jan;62(1):236-242

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Ratio 25 / 24-25Divit <25 is normaal

ng/mL

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 9/04/2021 15:27. Laatste manuele bijwerking: TFIERS op 02/05/2022 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 9/04/2021 15:30.