Opsporen amfetaminen AMFB

Afdeling: Corelab

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier Toxicologie

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Volume:

200µl

Uitvoering:

dagelijks 24/24

Afnamecondities:

serum of plasma

Aanrekening:

547352 (547352 - 547363 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 13 (Urgentie))

Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 0
Negatief
< 0
  Amfetam.  blijven slechts 24-48u detecteerbaar in het bloed.

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 8149-7 Aanvraag: 8149-7

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: aster op 23/07/2014 15:07. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 06/01/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 1/08/2013 11:48.