Andere maligne cellen ANDMBV

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

BAL Broncho Alveolair Lavagevocht

Eenheid:

%

Aanrekening:

550771 (550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule (Maximum 1) Klasse 23)

Accreditatie:

Nee

Laatste bijwerking Glims: aster op 28/07/2015 12:35.