Antimoon ANTIBL

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

E_TRA (EDTA Trace (donker blauw))

Eenheid:

µg/L

Aanrekening:

960035 (€38.72) (Rek Pat (960035 - 960046))

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 3: niet blootgesteld
3-10 blootgesteld
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 22/02/2021 12:04. Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 22/02/2021 12:51.