Arseen bloed ASBL

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Eenheid:

µg/L

Aanrekening:

547190 (547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) Klasse 24)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics. Seventh edition.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
2-23 µg/L
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 19/03/2020 15:27. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 30/03/2020 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 19/03/2020 15:22.