Baclofen BACL

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

Schulz M, et al. Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1000 drugs and other xenobiotics. Critical care 2012;16:R136.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Therapeutisch: 80 - 400, eventueel tot 600
Toxisch: >1100
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 13/01/2020 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 21/02/2020 15:32.