Identificatie benzodiazepines BENM

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

MV (Maagvocht)

Volume:

5 ml

Uitvoering:

indiend dringend 24u/24u

Aanrekening:

547816 (547816 - 547820 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 74) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))

Cumulregel 74: De verstrekkingen 547816 - 547820 en 547831 - 547842 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid

                

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste bijwerking refwaarden: callant op 8/09/2009 10:43.