Directe bilirubine BILDIR

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

45 tot 120 min

Afnamecondities:

Op kamertemperatuur

Methode:

Spectrofotometrie (Diazoreactie)

Toestel:

Abbott Architect c

Opmerkingen:

De stalen moeten direct na afname afgeschermd worden van licht: bilirubine is fotosensibel, dit effect is recht evenredig met de temperatuur. Idealiter dienen staal dus afgeschermd van licht en in de koelkast bewaard te worden. 

Aanrekening:

540175 (540175 - 540186 B 80 Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1)(Cumulregel 5) Klasse 6
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 5: bilirubine afzonderlijk en bilirubine met zijn fracties mogen onderling niet gecumuleerd worden

Detailinformatie:

A0016

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Berekening gebaseerd op metingen bij gezondee vrijwilligers 2012/2013/2014.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
<= 0.45
mg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 15152-2 Aanvraag: 15152-2

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 20/09/2022 09:51. Laatste manuele bijwerking: AI\moyaert op 01/07/2024 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 10/07/2014 21:20.