Directe bilirubine BILDIR

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300µL

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Afnamecondities:

Zie opmerkingen.

Methode:

Fotometrische bepaling

Toestel:

Abbott Architect c

Opmerkingen:

De stalen moeten direct na afname afgeschermd worden van licht: bilirubine is fotosensibel, dit effect is recht evenredig met de temperatuur. Ideaal dienen zij dus afgeschermd van licht en in de koelkast bewaard te worden. 

Aanrekening:

540175 (540175 - 540186 B 80 Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1)(Cumulregel 5) Klasse 6
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 5: bilirubine afzonderlijk en bilirubine met zijn fracties mogen onderling niet gecumuleerd worden

Externe kwaliteits evaluatie:

EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Berekening gebaseerd op metingen bij gezondee vrijwilligers 2012/2013/2014.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
<= 0.45
mg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 15152-2 Aanvraag: 15152-2

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 20/09/2022 09:51. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 10/07/2014 21:20.