Calcium (eiwitcorrectie) CACORR

Afdeling: Corelab

Eenheid:

mmol/L

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Afnamecondities:

Kamertemperatuur

Techniek:

Colorimetrie

Toestel:

Abbott Architect c

Klinische info:

Om een correcte interpretatie van totaal calcium toe te laten is een normaal eiwitgehalte vereist. Om een correcte interpretatie van calcium mogelijk te maken dient calcium steeds samen met albumine aangevraagd te worden. Een alternatief bestaat erin om geïoniseerd calcium, dat een weerspiegeling is van het bioactieve calcium, te bepalen m.b.v. bloedgas analyse. Indien calcium en albumine samen worden aangevraagd, wordt automatisch de calcium waarde herrekend a.d.h.v. albumine volgens de formule: gecorrigeerde calcium (mmol/L) = calcium totaal (mmol/L) + 0.02 [40 - albumine (g/L)]. Deze waarde laat ook toe om bij afwijkende eiwitgehaltes toch een correcte inschatting te kunnen maken van de fysiologisch beschikbare calcium.

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
2.12 - 2.62
mmol/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 47597-0 Aanvraag: 47597-0

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 07/10/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 23/11/2012 14:27.