Identificatie cannabinoïden CANBI

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Volume:

1 ml

Uitvoering:

afgewerkt binnen 10 werkdagen

Aanrekening:

547374 (547374 - 547385 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))

Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

GTFCH (Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid

                

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 8171-1 Aanvraag: 8171-1

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: callant op 8/09/2009 10:09. Laatste manuele bijwerking: SSCH op 17/08/2009 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 8/09/2009 10:09.