Carbamazepine CARBAM

Glims Staaltype(s)

S_VPE Serum geprikt door VPE , S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µl

Uitvoering:

Dagelijks

Antwoordtijd:

<4 uur

Verzending:

Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending mag op kamertemperatuur.

Methode:

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay), Architect

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Aanrekening:

548096 (548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Axsym (july 1998)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
4 - 10
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3432-2 Aanvraag: 3432-2

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 22/02/2022 08:43. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 14/12/2000 14:19.