Clonazepam (monitoring) CLONIZ

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

ng/mL

Volume:

100 µl

Uitvoering:

dagelijks op werkdagen

Aanrekening:

548295 (548295 - 548306 B 1600 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoine, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) (Maximum 2) (Diagnoseregel 46) Klasse 26)

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
15 - 60
ng/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3494-2 Aanvraag: 3494-2

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: tdn op 20/09/2001 16:25. Laatste manuele bijwerking: AVST op 5/3/2016 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 13/12/2000 09:16.