Chloor volbloed CLVB

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair

Eenheid:

mmol/L

Volume:

Capillair en gehepariniseerde spuit: 175 µL; Micro-sample: 85µL

Uitvoering:

24u/24u

Afnamecondities:

Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen

Methode:

Rapidlab, directe potentiometrie, Siemens

Opmerkingen:

Afname op ijs en analyse binnen 30 min 

Aanrekening:

540256 (540256 - 540260 B 60 Doseren van chloriden (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) Klasse 4
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 335: De verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 en 541354-541365 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 542872-542883.(Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum)
Cumulregel 336: Maximum drie van de verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 mogen worden aangerekend aan de ZIV.

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Bron referentiewaarden:

Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. - pag.124. Boehringer “Reference Ranges for Adults and Children” 1997/98 pag.18. In onderstaand artikel wordt gelijkheid tussen volbloed waarde en serum waarde aangetoond : "Multicenter study of whole-blook creatinine, total carbon dioxide content, and chemistry profiling for laboratory and point-of-care testing in critical care in the United States" GJ Kost et all, Crit Care Med 2000 vol.28 Nr.7 pag 2379-2389.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
98 - 107
mmol/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2069-3 Aanvraag: 2069-3

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: callant op 16/12/2004 14:42. Laatste manuele bijwerking: MJVH op 10/05/2010 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 6/08/2007 10:15.