CMV IgG aviditeit CMVAVI

Afdeling: Serologie

Staaltype:

SSER (Serum (oker met gel) - SERO LAB)

Eenheid:

%

Uitvoering:

dagelijks van maandag tem vrijdag

Methode:

Architect i2000sr, CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay) ABBOTT

Aanrekening:

551655 (551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer is voorzien, per test (Maximum 8) (Cumulregel 328) Klasse 13)

Cumulregel 328: maximum acht van de volgende analyses per analyseaanvraag: hepatitis A IgM, hepatitis B surface antigen, hepatitis Be antigen, hepatitis B surface antilichamen, hepatitis Be antilichamen, hepatitis B core antilichamen, hepatitis C antilichamen, Cytomegaal-virus IgG, Cytomegaal-virus IgM, Cytomegaal-virus CF, Varicella, Mononucleose (Paul & Bunnell), Epstein Barr Virus IgG, Epstein Barr Virus IgM, bof, Rubella IgG, Rubella IgM, mazelen, Picorna, adenovirus, herpes, Influenza A, Influenza B, Respiratoir Syncitiaal Virus en Humaan Immunodeficiëntie Virus

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
<50%: lage aviditeit
50-59,9%: borderline
>=60%: hoge aviditeit
%

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 52984-2 Aanvraag: 52984-2

Verantwoordelijke:

Prof. dr. E. Padalko

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 8/11/2019 14:41. Laatste manuele bijwerking: EPAD op 14/08/2023 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 12/11/2019 15:44.