Cytomegalovirus DNA (CMV) CMVDNA

Verwijst naar: Facturatie CMVDNATX1

Staaltype:

Serum, BAL, amnionvocht, urine, lumbaal vocht, oogvocht, Guthrie, biopt

Volume:

1 mL

Uitvoering:

Afhankelijk van het materiaal

Antwoordtijd:

2 tot 10 dagen (afhankelijk van het materiaal)

Afnamecondities:

Plasma of serum (steeds afzonderlijke buis!), lichaamsvocht (BAL, urine, amnionvocht), biopt, Guthriekaart. Bewaren in frigo tot tijdstip van analyse indien deze binnen de week gebeurt. Zoniet worden de stalen bewaard bij -20°C. Guthrie kaartjes kunnen bij KT bewaard worden tot tijdstip van analyse.

Methode:

PCR

Techniek:

Moleculaire diagnostiek

Toestel:

NeuMoDxTM 288, STARlet, CFX

Techinfo:

Analyse op serum, urine, BAL vocht en amnionvocht wordt dagelijks uitgevoerd op NeuMoDx TM 288.
Analyse op lumbaal vocht en oogvocht wordt 2 keer per week uitgevoerd (standaard op maandag en donderdag). De extractie en PCR set-up gebeuren geautomatiseerd op STARLet en de PCR gebeurt op de CFX.
Analyse op Guthrie kaartjes en biopten gebeurt standaard 1 keer per week. De extractie en PCR set-up gebeuren manueel. De PCR gebeurt op de CFX.

Voor externe stalen waarvoor de indicatie onduidelijk is: breng CMVDNAEX in.

Opmerkingen:

Aanrekening:
> 550970 550981 Semikwantitatief opzoeken van cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregel 78) (Klasse 25) B 1400 (CMVDNATX1)
De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd. (= Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster). De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva.
> 556894 556905 Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 2000 (CMVDNATX2)
De verstrekking 556894-556905 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de patiënten zonder profylactische behandeling mag ze gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 23 maal en vervolgens gedurende twee jaar maximaal 12 maal per jaar worden aangerekend. Voor de patiënten met profylactische behandeling mag ze gedurende drie jaar na de transplantatie maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.
> 556695-556706 Opsporen van CMV B 1400 (CMVDNATX5) in kader van congenitale infectie.
De verstrekking 556695-556706 kan slechts worden aangerekend onder de volgende omstandigheden:
1° pasgeborenen die symptomen vertonen compatibel met een congenitale CMV-infectie
2° pasgeborenen waarbij er een serologische indicatie is van een maternale primo-infectie
3° pasgeborenen waarbij abnormale resultaten op echografie of NMR werden vastgesteld in de foetale periode, compatibel met een congenitale CMV-infectie
4° bij kinderen jonger dan zes jaar met een bevestigd sensorineuraal gehoorverlies (SNHL).
Het onderzoek moet uitgevoerd worden op urine of speeksel, binnen de 21 dagen na de geboorte. Vanaf de 22ste levensdag kan het onderzoek nog uitgevoerd worden op de Dried Blood Spot (DBS).
De verstrekking 556695-556706 kan slechts éénmaal in het leven worden aangerekend.
De verstrekkingen 556695-556706, 550631-550642 en 550970-550981 kunnen niet gecumuleerd worden.
> 960035 960046 Rekening patiënt op vloeibaar staal (bloed, urine, amnionvocht): 30€ (CMVDNATX4)
> 960035 960046 Rekening patiënt op niet-vloeibaar staal (Guthrie, biopt): 50€ (CMVDNATX3) 
> 960035 960046 Rekening patiënt op lumbaal vocht, oogvocht: 30€ (CMVDNATX6)

ONDERAANNEMING
Er wordt standaard uitgegaan van aanvraag binnen nomenclatuur. Indien een informed consent formulier wordt toegevoegd, wordt aangerekend aan de patiënt. 

Aanrekening:

550970 (550970 - 550981 B 1400 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregel 78) Klasse 25)

Cumulregel 114: De verstrekkingen 550631 - 550642, 557071- 557082 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 78: Aanrekenbaar aan RIZIV indien infectie met HIV of bij behandeling met immunosuppressiva

Aanrekening:

556695 (Opsporen van CMV (Max556695))

Aanrekening:

556894 (556894 - 556905 (B2000) Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie)

Aanrekening:

557071 (557071 - 557082 (B1000) Opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten # (Cumulregel 114)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 114: De verstrekkingen 550631 - 550642, 557071- 557082 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

Aanrekening:

960035 (€30) (Rek Pat (960035 - 960046))

Aanrekening:

960035 (€50) (Rek Pat (960035 - 960046))

Externe kwaliteits evaluatie:

QCMD (Quality Cotrol for Molecular Diagnostics)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Detectielimiet = 20 IU/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 33006-8

Verantwoordelijke:

Dr. A. Messiaen

Laatste bijwerking Glims: dacoppen op 5/03/2024 08:20. Laatste manuele bijwerking: ASMESSIA op 04/05/2023 Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 20/05/2021 11:58.