Spermaconcentratie CONCSP

Afdeling: Andrologie

Staaltype:

SPR (Sperma)

Eenheid:

10E6/mL

Aanrekening:

126814 (126814 - 126825 B 70 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) Klasse 5 (Urgentie))

Detailinformatie:

A2002

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed. Geneva. WHO Press, 2010.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
15
10E6/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 9780-8 Aanvraag: 9780-8

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 25/03/2011 12:01. Laatste manuele bijwerking: TFI op 25/03/2011 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 17/12/2020 10:39.