Cortisol Cortisone ratio in urine CORFCORE

Afdeling: Hormonologie

Klinische info:

verhouding van 24u urinair cortisol/cortisone. Normaliter is dit <1, een verstoorde verhouding kan wijzen op 11BHSD deficientie.

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 1.1

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 49029-2

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 11/01/2021 17:49. Laatste manuele bijwerking: TFIERS op 12/01/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 11/01/2021 17:42.