Vrij Cortisol urinair (zonder vol, per L) CORTFUL

Afdeling: Hormonologie

Staaltype:

UCHOR (Urinecollectie Hormonologie)

Eenheid:

µg/L

Aanrekening:

546674 (546674 - 546685 B 700 Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1)(Cumulregel 300,322) Klasse 20
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 300: vrij cortisol: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Cumulregel 322: maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef

Accreditatie:

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 33346-8 Aanvraag: 33346-8

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 10/04/2024 10:21.