Vrij Cortisone urinair per 24u CORTISFU

Afdeling: Hormonologie

Glims Staaltype(s)

UCHOR Urinecollectie Hormonologie

Eenheid:

µg/24 u

Volume:

10 ml

Uitvoering:

1x/week

Afnamecondities:

24u collectie, <48u: koel bewaren. langer: invriezen

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Klinische info:

te gebruiken samen met urinair cortisol bij vermoeden van 11-beta-hydroxy steroid dehydrogenase deficientie. De index cortisol/cortisone zal automatisch berekend worden. Normaliter is deze <1, bij 11BHSD draait deze verhouding om.

Aanrekening:

960035 (€12) (Rek Pat (960035 - 960046))

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

Taylor et al. Clin.Chem. 48:9, 1511-1519 (2002); Antonelli et al DOI: 10.1515/cclm-2013-0471

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 8 jaar
3,5 - 41
µg/24 u
8 - 12 jaar
9,9 - 73
µg/24 u
> 12 jaar
17 - 129
µg/24 u

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 14044-2 Aanvraag: 14044-2

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 10/04/2024 11:41. Laatste manuele bijwerking: AI\tfiers op 20/03/2024 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 11/01/2021 17:42.