Vrij Cortisol urinair (zonder vol per l) CORTISFUL

Afdeling: Hormonologie

Staaltype:

UCHOR (Urinecollectie Hormonologie)

Eenheid:

µg/L

Aanrekening:

960035 (€12) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Accreditatie:

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 53777-9 Aanvraag: 53777-9

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 10/04/2024 11:27.