Chroom CRU

Staaltype:

UC (Urinecollectie)
U (Urinestaal)

Eenheid:

µg/L

Volume:

500 µl

Uitvoering:

wekelijks

Aanrekening:

547551 (547551 - 547562 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Klasse 24)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0 - 5
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 5623-4 Aanvraag: 5623-4

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: aster op 29/09/2014 09:48. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 21/06/2021 Laatste bijwerking refwaarden: alverstr op 29/01/2014 16:09.