Desalkylflurazepam DAF

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

ng/mL

Volume:

100 µl

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
40 - 150
ng/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 9652-9 Aanvraag: 9652-9

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: callant op 21/09/2001 14:44. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 05/10/2022 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 14:06.