Digoxine DIGOX

Afdeling: Corelab

Staaltype:

S_VPE (Serum geprikt door VPE)
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Uitvoering:

Dagelijks

Verzending:

Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Ingevroren of bij 2-8°C verzenden.

Methode:

CMIA (chemiluminescent microparticle immuno-assay)

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Opmerkingen:

Tot 3 dagen stabiel bij 2-8°C. 

Aanrekening:

548192 (548192 - 548203 B 350 Doseren van een of meer cardiotonische heterosiden (Maximum 1) (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 223: één of meer cardiotonische heterosiden: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Cumulregel 227: maximum drie binnen een tijdsspanne van 24h van één of meerdere cardiotonische heterosiden, dexamethasone, cyclosporine A en methotrexaat
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0113

Externe kwaliteits evaluatie:

Bio-RAD Laboratories EQAS

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Khan SS, Gheorghiade M. Lancet 2015;385(9985):2330-2.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Therapeutisch: < 1.0 µg/L
Toxisch: > 2.0 µg/L
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 10535-3 Aanvraag: 10535-3

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 22/06/2016 13:37.