Fractionele calcium excretie FECA

Afdeling: Corelab

Pathologie: calcium en botmetabolisme

Accreditatie:

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 9/01/2019 16:50. Laatste manuele bijwerking: TFI op 07/03/2019