Phenytoine FENYT

Staaltype:

S_VPE (Serum geprikt door VPE)
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µl

Uitvoering:

Dagelijks

Verzending:

Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending mag op kamertemperatuur.

Methode:

CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Aanrekening:

548096 (548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0116

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Axsym (november 1998)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
10 - 20
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3968-5 Aanvraag: 3968-5

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 12/03/2021 09:46. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 14/12/2000 14:16.