Vrij fenytoïne (via ultrafiltratie) FENYTFREE

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/L

Aanrekening:

960035 (€15.00) (Rek Pat (960035 - 960046))

Accreditatie:

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 19/01/2023 11:08.