Flucloxacilline FLUCLOX

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

Heparineplasma, met voorkeur zonder gel

Eenheid:

mg/L

Volume:

50 uL

Verzending:

Ingevroren

Methode:

UHPLC-HR MS

Klinische info:

Protocol flucloxacilline absorptie test: zie iprova-doc `Flucloxacilline absorptietest (MFC/Infectiologie/TDM)`

Opmerkingen:

De totale hoeveelheid flucloxacilline wordt gemeten.

Stabiliteit: minstens 4 u op kamertemperatuur, minstens 24u op 4 °C en minstens 14 dagen bij -20 °C 

Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

UMCG bepalingenwijzer

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Target steady-state bij continu infuus: 50-100 mg/L
Target intermittente toedoening: dalspiegel 30-50 mg/L
Toxisch: >125 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 35112-2 Aanvraag: 35112-2

Verantwoordelijke:

Prof. dr. A. Verstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 10/05/2021 14:30. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 07/03/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 25/11/2022 15:25.