Galactomannan Ag GALAM

Afdeling: Serologie

Staaltype:

SGALAM (Serum (oker met gel) - GALAM)

Volume:

500 µL

Uitvoering:

Elke dinsdag en vrijdag

Afnamecondities:

Enkel uitvoerbaar op serum

Methode:

Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

Toestel:

Euroimmuun Biognost

Techinfo:

Technische referentiewaarde volgens bijsluiter:
Ratio < 0.5: negatief
Ratio &#8805; 0.5: positief

Klinische info:

Interpretatie voor terugbetaling antifungale middelen volgens EORTC-criteria: Ratio <1.0: negatief Ratio &#8805; 1.0: positief Bij een serum galactomannan &#8805;0.7 en een BAL galactomannan &#8805;0.8 eveneens te beschouwen als positief.

Opmerkingen:

Aparte serumbuis nodig 

Aanrekening:

552031 (Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 102))

Diagnoseregel 102: De verstrekking 552031-552042, opsporen van Aspergillus antigenen, mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 maal per week, op voorschrift van een geneesheer-specialist.

Detailinformatie:

A0283

Externe kwaliteits evaluatie:

Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Donnely JP., Chen SH, Kauffman CA, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium (EORTC/MSGERC) consensus definitions of invasive fungal diseases (IFDs). Clinical Infectious Diseases 2019; doi: 10.1093/cid/ciz1008 British Journal of Haematology, 126, 852-860 (2004) Prospective clinical evaluation of lower cut-offs for galactomannan detection in adult neutropenic cancer patients and haematological stem cell transplant recipients. J.Maertens, K.Theunissen, E.Verbeken, K.Lagrou, J.Verhaegen, M.Boogaerts, J. Van Eldere.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Positief: >= 0.5
Negatief: < 0.5

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 35671-7 Aanvraag: 35671-7

Verantwoordelijke:

Prof. dr. E. Padalko

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 25/03/2022 14:48. Laatste manuele bijwerking: JRBL op 03/02/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 1/03/2022 16:31.