Galactomannan BAL GALAMB

Afdeling: Serologie

Staaltype:

BAL (Broncho Alveolair Lavagevocht)

Volume:

500 µl

Uitvoering:

Elke dinsdag en vrijdag

Methode:

Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

Toestel:

Euroimmuun Biognost

Techinfo:

Technische referentiewaarde volgens bijsluiter:
Ratio < 0.5: negatief
Ratio &#8805; 0.5: positief

Klinische info:

Interpretatie voor terugbetaling antifungale middelen volgens EORTC-criteria: Ratio <1.0: negatief Ratio &#8805; 1.0: positief Bij een serum galactomannan &#8805;0.7 en een BAL galactomannan &#8805;0.8 eveneens te beschouwen als positief.

Aanrekening:

552053 (Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregel 103))

Diagnoseregel 103: De verstrekking 552053 – 552064, opsporen van Aspergillus antigenen in bronchoalveolair lavagevocht (BAL) , mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", op voorschrift van een geneesheer-specialist.

Externe kwaliteits evaluatie:

Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Donnely JP., Chen SH, Kauffman CA, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium (EORTC/MSGERC) consensus definitions of invasive fungal diseases (IFDs). Clinical Infectious Diseases 2019; doi: 10.1093/cid/ciz1008

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Positief: >= 0.5
Negatief: < 0.5

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 35671-7

Verantwoordelijke:

Prof. dr. E. Padalko

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 25/03/2022 14:50. Laatste manuele bijwerking: JRBL op 03/02/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 1/03/2022 16:33.