Gentamicine GENTA

Staaltype:

S_VPE (Serum geprikt door VPE)
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µl

Uitvoering:

Dagelijks

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Opmerkingen:

Stabiliteit: bij 2-8°C: 1 week
             bij -20°C: 4 weken 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

IGGI Document (bvikm.org) (versie 6/12/19) https://www.bvikm.org/document.aspx?lang=NL&DocId=1295 https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Endocarditis-Guidelines

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Piek: 
   16-24 mg/L Bij doses van 4,5 tot 7,5 mg/kg: 
   10-12  mg/L Bij endocarditis (3 mg/kg): 
Dal: 
   <1 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 35668-3 Aanvraag: 35668-3

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 16/09/2019 08:49. Laatste manuele bijwerking: AI\vstove op 04/05/2024 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 16/04/2024 09:47.