Gamma-hydroxyboterzuur (GHB) GHB

Afdeling: Toxicologie

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/mL

Volume:

50 µl

Uitvoering:

dagelijks op werkdagen

Verzending:

Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie.

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Normaal(endogeen) < 2 µg/mL
< 52 µg/mL     : wakker
52 - 156 µg/mL : lichte slaap
156 - 260 µg/mL: slaap
> 260 µg/mL    : diepe slaap tot coma
µg/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 28041-2 Aanvraag: 28041-2

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: AVST op 12/05/2011 Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 28/07/2020 11:17.