Hematocriet (PH meter gemeten) HCTVB

Verwijst naar: Bloedgassen

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair

Eenheid:

%

Volume:

Capillair en gehepariniseerde spuit: 175 µL; Micro-sample: 85µL

Uitvoering:

24u/24u

Afnamecondities:

Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen

Aanrekening:

540514 (540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de parti¬Čle CO2- en O2-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334) Klasse 13
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 333: De verstrekking 540234-540245 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540
Cumulregel 334: De verstrekking 540831-540842 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 540514-540525 en 540536-540540.

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
M < 0
39 - 49
%
V < 0
35 - 45
%

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 27/12/2012 16:29. Laatste bijwerking refwaarden: callant op 6/08/2007 10:43.