Hemoglobine (PHmeter) HGBCT

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair

Eenheid:

g/dL

Volume:

Gehepariniseerde spuit: 175 µL

Uitvoering:

24u/24u

Afnamecondities:

Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen

Methode:

Rapidlab, directe potentiometrie, Siemens

Aanrekening:

127013 (127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) Klasse 2 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 4th Ed. - pag.524.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
M < 0
13.2 - 17.3
g/dL
V < 0
11.7 - 15.5
g/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 718-7

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 27/03/2023 09:01. Laatste manuele bijwerking: MJVH op 11/05/2010 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 6/08/2007 10:21.