Herpes Simplex DNA PCR HSVDNAP

Glims Staaltype(s)

WIS Wisser , V Andere vochten

Methode:

Illumigene

Opmerkingen:

STAALAFNAME
Afname dient te gebeuren op recent ontstane letsels.
Na reiniging van het oppervlak met steriele zoutoplossing kunnen twee afnamemethodes gevolgd worden.
1. Open de vesikel met een steriele naald of scalpel.
Neem met een steriele wisser zoveel mogelijk materiaal en vocht op.
Plaats de wisser onmiddellijk in viraal transportmedium en sluit goed af voor verzending om lekkage te voorkomen.

2. Prik de vesikel aan met een steriel tuberculinenaaldje op spuit. Breng de opgezogen vesikelinhoud onmiddellijk in de tube met viraal transportmedium en spoel de spuit hiermee enkele keren na. Sluit goed af voor verzending om lekkage te voorkomen.

UTM-wissers (rode dop) zijn te bestellen via het centraal magazijn.


STAALBEWARING
- Afname van het staal op viraal transportmedium (UTM wisser met rode dop)
- Stabiliteit bij kamertemperatuur of koelkast: 48u
- Langer: -80°C 

Aanrekening:

960035 (€30) (Rek Pat (960035 - 960046))

Accreditatie:

Nee

Verantwoordelijke:

Dr. A. Messiaen

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 24/08/2020 11:05. Laatste manuele bijwerking: LSCR op 20/11/2018