INR POCT INRPOC

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair , E EDTA (paars)

Aanrekening:

554573 (554573 - 554584 B 80 Tromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 54) (Diagnoseregel 95) Klasse 6)

Diagnoseregel 95: De verstrekkingen 554573/584 protrombinetijd en 554610-554621 dosering van fibrinogeen mogen slechts samen worden aangerekend aan de ZIV in geval van oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen

Accreditatie:

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 31/01/2024 16:05.