Itraconazole dalspiegel ITRACO

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

HEPZG (Heparineplasma (groen zonder gel))

Eenheid:

mg/L

Klinische info:

De concentratie van de actieve metaboliet hydroxy-itraconazole wordt standaard ook bepaald. De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 3-5 dagen therapie.

Opmerkingen:

Analyse wordt uitgevoerd op dinsdag en donderdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab.

Stalen dienen na afname bewaard te worden in de koelkast en mogen op kamertemperatuur verzonden worden. 

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

SWAB Guidelines for the Management of Invasive Fungal Infections (2017).

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Profylaxe >1 mg/L (itraconazole + hydroxy-itraconazole)
Therapeutisch 2-4 mg/L (itraconazole + hydroxy-itraconazole)
Toxisch >4 mg/L (itraconazole + hydroxy-itraconazole)
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 10989-2 Aanvraag: 10989-2

Verantwoordelijke:

Prof. dr. A. Verstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 17/11/2023 16:45. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 27/09/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 26/04/2021 11:49.