Iood in urine IUTOX

Staaltype:

U (Urinestaal)

Eenheid:

µg/mL

Uitvoering:

Wekelijks (in principe op dinsdag)

Methode:

ICPMS

Opmerkingen:

WHO: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595827_eng.pdf (p 33):

Voor kinderen >= 6 jaar en volwassenen:
< 0,100 ug/mL: onvoldoende iood inname
0,100-0,199: voldoende iood inname
0,200-0,299: boven de vereisten (above requirements)
>= 0,300: Overdreven iood inname

Bij zwangeren:

< 0,150 ug/L: onvoldoende iood inname
0,150-0,249: voldoende iood inname
0,250-0,499: boven de vereisten (above requirements)
>= 0,500: Overdreven iood inname 

Aanrekening:

543454 (543454 - 543465 B 500 Doseren van iood (Maximum 1) Klasse 18)

Externe kwaliteits evaluatie:

QMEQAS (Quebec Multielement External Quality Assessment Scheme)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Age- and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christensen M, Nygaard B, Perrild H., Eur J Clin Nutr. 2000 Apr;54(4):361-3.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0,04 - 0,29
µg/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2495-0 Aanvraag: 2495-0

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 9/04/2019 15:52. Laatste manuele bijwerking: YSEWYL op 24/06/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 19/11/2012 14:14.