Ketamine KETAMU

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

U (Urinestaal)

Volume:

5 mL

Uitvoering:

2x/week

Afnamecondities:

Urinestaal

Verzending:

Bij voorkeur gekoeld

Opmerkingen:

Om recent ketamine gebruik te differentiëren van aanwezigheid restant historisch gebruik, wordt vanaf nu een cut-off van 50 ng/mL gehanteerd voor zowel ketamine als norketamine en dehydronorketamine. Urinaire concentraties <50 ng/mL worden als negatief gerapporteerd.
Positieve resultaten worden semi-kwantitatief gerapporteerd. 

Aanrekening:

547875 (547875 - 547886 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten van eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49) Klasse 25 (Urgentie))

Cumulregel 73: De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

LGC Drugs of Abuse in Urine

Accreditatie:

Nee

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 12327-3 Aanvraag: 12327-3

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 23/12/2021 13:49. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 25/02/2022