Creatinine KREAT

Staaltype:

Serum of lithium-heparine plasma

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Methode:

Fotometrische bepaling volgens Jaffe

Toestel:

Abbott Architect c

Klinische info:

Creatinine enzymatisch kan ook aangeboden worden, maar wordt niet standaard uitgevoerd.

Aanrekening:

540330 (540330 - 540341 B 70 Doseren van creatinine (Maximum 1)(Cumulregel 8) Klasse 5 (Urgentie))

Cumulregel 8: creatinine in bloed en creatinine in urine mogen niet gecumuleerd worden met creatinineklaring

Externe kwaliteits evaluatie:

EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Waarden voor kinderen (sedert 6/10/02 in LIS) uit: `Recent progress in Laboratory Diagnostics` poster tgv Annual Meeting and Clin Lab Expo July-Aug 2001 door Schlebusch, Liappis en Klein. Waarden voor volwassenen: uit: `Recent progress in Laboratory Diagnostics` artikel van Junge, Wilke, Halabi en Klein

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 1 jaar
0.17 - 0.42
mg/dL
1 - 3 jaar
0.24 - 0.41
mg/dL
3 - 5 jaar
0.31 - 0.47
mg/dL
5 - 7 jaar
0.32 - 0.59
mg/dL
7 - 9 jaar
0.40 - 0.60
mg/dL
9 - 11 jaar
0.39 - 0.73
mg/dL
11 - 13 jaar
0.53 - 0.79
mg/dL
13 - 15 jaar
0.57 - 0.87
mg/dL
M < 130 jaar
0.72 - 1.17
mg/dL
V < 130 jaar
0.55 - 0.96
mg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2160-0 Aanvraag: 2160-0

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 23/02/2023 09:52. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 4/10/2002 14:29.