Plasma lactaat LACT

Glims Staaltype(s)

F Fluoride (grijs)

Eenheid:

mmol/L

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Methode:

Fotometrische bepaling

Toestel:

Abbott Architect c

Techinfo:

Gewijzigde eenheden sinds 10 juli 2019 (mg/dL werd aangepast naar mmol/L)(zie omzendbrief)!

Opmerkingen:

Stabiliteit na afcentrifugeren
> kamertemperatuur: 8u
> 3-8°C: 2d 

Aanrekening:

540094 (540094 - 540105 B 125 Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 9 (Urgentie))

Externe kwaliteits evaluatie:

EKE Roche

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Novolab

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.90 - 1.70
mmol/L

LOINC/Albert/local code:

Aanvraag: 2524-7

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/09/2022 15:30. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 10/07/2019 13:53.