Lactaat volbloed LACTVB

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair

Eenheid:

mmol/L

Aanrekening:

540094 (540094 - 540105 B 125 Doseren van melkzuur (Maximum 1) Klasse 9 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Tietz 4th edition page 650.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.36 - 1.25
mmol/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2518-9 Aanvraag: 2518-9

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 9/04/2024 15:35. Laatste manuele bijwerking: MJVH op 14/05/2013 Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 10/07/2019 13:57.