Lamotrigine (lamictal) LAMOTR

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µL

Uitvoering:

Dagelijks om 12u00

Methode:

Ark Lamotrigine homogene EIA -Architect c8000, Abbott

Aanrekening:

548096 (548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Long-term follow-up using a higher target range for lamotrigine monotoring Morris RG et al., Ther Drug Monit. 26(6):626-32 (2004)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Therapeutisch: 3 - 14
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 6948-4 Aanvraag: 6948-4

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/03/2021 11:33. Laatste manuele bijwerking: CQUIVRON op 13/10/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 14/10/2014 13:24.