LDL-cholesterol (Martin) LDLCHM

Afdeling: Corelab

Staaltype:

Serum of lithium-heparine plasma

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Methode:

Berekening uit totaal cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden, cf. referentie Martin S et al. JAMA 2013;310;2061-2068.

Klinische info:

Uit validatiestudies blijkt dat de LDL-cholesterol concentratie bepaald m.b.v. deze Martin formule een vergelijkbare inschatting maakt bij patiënten met lage en normale triglyceriden concentratie (respectievelijk < 70mg/dL en 70 tot 400 mg/dL) en een meer nauwkeurige inschatting maakt bij hoge triglyceriden concentraties (>400 mg/dL) [2,3]. Bovendien is de hogere nauwkeurigheid in niet-nuchtere stalen relevant in de dagelijkse praktijk waarin nuchter zijn niet door iedereen volledig wordt gerespecteerd.

Opmerkingen:

Cf. interne omzendbrief dd 20 juni 2020 wordt vanaf 1 januari 2021 enkel nog de Martin formule gehanteerd voor het berekenen van de LDL-cholesterol concentratie.
Bij de longitudinale opvolging van patiënten die onder strenge LDL verlagende therapie staan kan er een belangrijk klinisch verschil zijn tussen de oude Friedewald en nieuwe Martin LDL-concentraties. 

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

ESCEAS Guidelines for the management of dyslipidaemias lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal 2020;41:111-188. Expert panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular health and Risk Reduction in Children and Adolescents: Summary report. Pediatrics (2011);128(Suppl 5):S213 - S256. Nordestgaard et al. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points - a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. European Heart Journal (2016);37:1944-1958.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Laag tot matig risico, target <100 mg/dL
mg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 13457-7 Aanvraag: 13457-7

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 25/04/2023 11:07. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 25/04/2023 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 12/06/2024 17:06.