Snelle IDH1 mutatieanalyse LG-453

Verwijst naar: IDH1 mutatieanalyse

Volume:

Beenmerg min. 1 mL, bloed 4mL (min 2ml)

Uitvoering:

Wekelijks

Antwoordtijd:

max. 8 dagen

Afnamecondities:

Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier

Methode:

Digital PCR

Techinfo:

De gebruikte methode is een in-house digital PCR (dPCR) analyse tegen de 5 meest voorkomende varianten. 
Het resultaat wordt kwalitatief gerapporteerd (positief of niet gedetecteerd). 
De gevoeligheid van de assay bedraagt 1%, wat overeenkomt met de klinische cut-off waaraan voldaan moet worden.

Klinische info:

Mutaties in de isocitraat dehydrogenase (IDH) genen, IDH1 en IDH2 zijn vaak voorkomende genetische afwijkingen bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML). Deze mutaties worden gedetecteerd bij ongeveer 5-10% van de patiënten met AML en leiden tot een verandering in een geconserveerd arginine residu in de enzymatische actieve plaats (R132 in IDH1 en R140 en R172 in IDH2), waardoor de normale functie van het enzym wordt verstoord en een oncometaboliet, 2-hydroxyglutaraat (2-HG), wordt geproduceerd. 2-HG interfereert met verschillende cellulaire processen, zoals DNA-methylatie, genexpressie, celproliferatie en differentiatie. De prognostische impact van IDH-mutaties bij AML is nog steeds controversieel, maar over het algemeen wordt een slechtere uitkomst gezien met IDH1-mutaties in de setting van standaard intensieve chemotherapie. De aanwezigheid van IDH-mutaties heeft ook implicaties voor de behandeling van AML, aangezien er selectieve orale remmers van gemuteerd IDH1 en IDH2 zijn ontwikkeld en goedgekeurd als monotherapie of in combinatie met andere therapieën. Snelle mutatiedetectie van IDH1 R132 is noodzakelijk voor de behandeling met INN-ivosidenib in eerstelijns monotherapie.

Opmerkingen:

Belang pre-analytische fase - stabiliteit monsters: 
Het staal moet binnen de 2 dagen na afname verzonden worden naar het labo Moleculaire Diagnostiek (MolHem) zodat dit binnen de 3 dagen na afname in het labo kan verwerkt worden. In tussentijd moet het staal in de koelkast bewaard worden (2-8°C). 

Externe kwaliteits evaluatie:

Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Verantwoordelijke:

Apr. biol. B. Denys

Laatste manuele bijwerking: AI\bdenys op 11/04/2024