Synoniemen: Organische zuren interpretatie,

Organische zuren in urine

Staaltype:

Urinestaal

Eenheid:

mmol/mol creatinine

Volume:

10 mL urinestaal

Uitvoering:

in batch bij voldoende stalen

Afnamecondities:

urineportie, zo snel mogelijk transport naar labo bij voorkeur gekoeld, bewaring: invriezen

Verzending:

Ingevroren

Methode:

GC-MS na hydroxylamine verbinding en met BSTFA derivatisatie, in scan mode detectie en kwantificatie met behulp van 1 inwendige standaard.

Opmerkingen:

Aanvraagcode 607 

Aanrekening:

543071 (543071 - 543082 B 3000 Specifieke bepaling van organische zuren met identificatie door massaspectrometrie (Maximum 1)(Cumulrege 345)(Diagnoseregel 40) Klasse 30)

Diagnoseregel 40: De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.

Externe kwaliteits evaluatie:

ERNDIM-EQAS

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

De beoordeling is kwalitatief. Van een beperkt aantal organische zuren is de normale bovengrens van urinaire concentratie per mol creatnine opgesteld op basis van 103 geanonimiseerde urinestalen van patiënten zonder organoacidopathie in februari en maart 2007. Deze normale bovengrens is enkel indicatief. De interpretatie gebeurd op basis van het chromatografische profiel.

Laatste manuele bijwerking: BWTS op 9/12/2009