Lithium LI

Glims Staaltype(s)

Serum Serum

Info:

SERUM

Eenheid:

mmol/L

Volume:

100 µl

Uitvoering:

24u/24u

Methode:

Fotometrische bepaling, Architect c8000, Abbott

Aanrekening:

548214 (548214 - 548225 B 150 Doseren van lithium in plasma (Maximum 1) (Diagnoseregel 46) Klasse 10 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

EQAS (Bio-Rad)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. 1995 - pag.840

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.600 - 1.200
mmol/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 14334-7 Aanvraag: 14334-7

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/08/2022 11:22. Laatste manuele bijwerking: AVERTRIE op 13/08/2021 Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 19/10/2016 15:10.