Linezolid LINEZ

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

HEPZG (Heparineplasma (groen zonder gel))

Eenheid:

mg/L

Verzending:

Ingevroren

Opmerkingen:

Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

Abdul-Aziz M, et al. Antimicrobial therapeutic drug monitoring in critically ill adult patients: a position paper. Intensive Care Med. 2020;46:1127-1153. Pea F, et al. A 10-year experience of TDM of linezolid in a hospital-wide population of patients receiving concentional dosing: is there enough evidence for suggesting TDM in the majority of patients? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2017;121:303-308.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Dalspiegel: 2-7 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 34202-2 Aanvraag: 34202-2

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 10/05/2021 14:31. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 30/03/2021 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 30/03/2021 09:09.