Opsporen methamfetaminen MAMFB

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Negatief

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3777-0 Aanvraag: 3777-0

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 15/10/2021 10:31. Laatste bijwerking refwaarden: aster op 1/08/2013 11:55.