MAR test IgG MARGSP

Afdeling: Andrologie

Staaltype:

SPR (Sperma)

Eenheid:

%

Aanrekening:

556430 (556430 - 556441 B 250 Opzoeken van aan spermatozoa gebonden antilichamen ( directe test )( Maximum 1) Klasse 13)

Detailinformatie:

A2005

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen - fifth edition - page 224.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 50
%
Laatste bijwerking Glims: tfiers op 17/12/2020 16:36. Laatste manuele bijwerking: MJVH op 12/05/2011 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 14/03/2011 15:02.