Methylfenidaat METFEN

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Volume:

750 uL

Uitvoering:

Wekelijks

Afnamecondities:

Plasma invriezen en ingevroren versturen

Verzending:

Ingevroren

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Opmerkingen:

Methylfenidaat is instabiel: -35% na 24u op kamertemperatuur. 

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Therapeutisch: 5 - 60
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: aster op 12/08/2013 09:05. Laatste manuele bijwerking: AVST op 17/02/2015 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 12/08/2013 09:05.